Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 507643

Dato: 02.10.2019

Vil ikke ha vindmøller på land