Forsiden

Høringssvar fra Kirsten Andraa

Dato: 30.09.2019

Vedrørende område 56 i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
Jeg ønsker med dette å gi min fulle støtte til høringsuttalelse som Rendalen kommune har levert.

Med hilsen

Kirsten Andraa

Ragnhild Schibbyesvei 50

0968 Oslo