Forsiden

Høringssvar fra Colin Tattersall

Dato: 30.09.2019

Eg skriver å protestere om planlagt vindkraft anlegg i Ytre Sogn og Sunnfjord.

Industri område

Planlagt anlegg vil fører eit stor område frå eit urørt naturområde til eit industriområde. Det finns regulert vassdrag i området, men det er ikkje i nærleik av så stort inngrep som planlagt vindturbinane.

Finne energi frå andre sted

Det er meir auking av energiproduksjon å hente frå oppgradering av eksisterande vasskraft anlegg enn det er frå utbygging dette fjell området. Det er berre ei skatt og insentiv spørsmål for å få det til. Det er betre å fikse eksisterande anlegg. Det er også mykje meir energi å hente frå offshore vindanlegg som ikkje skape i nærleik av så stort naturinngrep.

Det er eit natur område med mykje biomangfold, blant anna, lokalfugleliv og trekkfuglar. Planlagt anlegg vil øydeleggje heile område for dyreliv. Det skulle myndigheitene ikkje tillate i den heile tatt, og prosjektet skulle aldri komme ut til høring. Det blir ein kolossal natur tragedie i disse tida når vi veit at planeten vår slite frå alle forureining.

Helseskade til menneske og dyreliv

Helseproblem komme fram i mange form, til og med frå infralyd. Dette prosjekt vil påføre mykje helseplage til alle innbyggjar over eit stort område. Det er dokumentert. Det er mest sannsynleg at det er eit tilsvarande plageri for alle dyreliv og. Med mindre det er grundig forske, så skulle prosjekt ikkje fortsette inntil det er konkret bevis at det finns ikkje helseskade frå vindanlegg.

Flimring av lys i form av skygge og refleksjon er også veldig uønskeleg.

Terreng inngrep

Det blir behov for ufatteleg mykje vegbygging for å få alle deler (mast og blader) opp på fjell. Eg ikkje har lyst for alle plageri av veg utbygging, og eg ikkje har lyst å sjå alle veg etter anlegg er bygd. Det blir ei terreng inngrep utan like. Og det kan ikkje tilbakeføres til tilstanden som før. Sår skal vare i evighet.

Viss det er bestemt at det blir vindkraft utbygging, då kan det gjeres offshore på område som er ikkje nyte av trekkfugl.

Heile prosjekt her på Ytre Sogn / Sunnfjord er ei veldig dårleg gjennomtenkt ide og skulle aldri få tillatelse å komme så langt som det har. Det reflektere dårleg på myndighetene som styre disse prosessane. Det må ikkje øydelegge naturen for alle (både menneske og dyreliv) og helse av lokalbefolkning.

Helsing,

Colin