Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201026

Dato: 30.09.2019

Jeg ber om at vindkraftutbygging blir stoppet umiddelbart til vi får alle fakta om hvilke konsekvenser vindkraftutbyggingen har for mennesker, dyr og naturen. Vi får aldri uberørt natur tilbake. Gi alle i Norge en mulighet til å få ta et informert standpunkt om vindkraftutbygging. Lag en stortingsmelding om konsekvensene, be politikerne om å ta debatten i det offentlige rom. Stopp nedbyggingen av norsk natur.