Forsiden

Høringssvar fra Gerd Sørmo

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot utbygging av vindkraft først og fremst fordi det utgjør irreversible inngrep i naturen og fordi vindturbinene skader dyr og fugler. Konsekvensene ved utbygging er altfor store, og jeg mener vi tenker altfor kortsiktig hvis vi velger å bygge ned natur for å skaffe mer kraft. For meg har naturen verdi i seg selv, en verdi som ikke kan kjøpes for penger. Jeg tenker på de som kommer etter oss, og på at vi har et ansvar for at også de skal få muligheten til å søke naturen og finne verdien av den.

Jeg er bekymret for rein og andre beitedyr, og jeg syns det er et stort overgrep mot den samiske befolkningen at det i det hele tatt vurderes å bygge ut vindkraft i områder der det drives reindrift.

Det er foreligger meg bekjent lite forskning på konsekvensene av lavfrekvent støy fra vindturbiner. Dett gjør også at jeg er meget skeptisk til utbygging, både på land og til havs.

Et annet viktig aspekt er faren for forurensning og forsøpling, ikke minst den dagen turbinene er utslitte og må skiftes ut.

Sist men ikke minst vil jeg nevne visuell forurensning. Fjellene våre har ligget her i tusenvis av år, og vi mennesker har kunnet hvile blikket på fjerne horisonter. Dette gir oss ro og sjelefred - ord som kanskje ikke nevnes i debattene, men som er viktige for vår livskvalitet.

Min påstand er at vi ikke trenger mer kraft. Vi trenger derimot å trappe ned på forbruket vårt, både av materielle ting og av energi. Jorda vår trenger at vi lever enklere liv, og hvis vi tenker etter er det ganske mye vi kan unnvære og likevel leve godt.

Vår økonomiske vekst vil føre oss utfor stupet, enten det skjer i vår levetid eller senere - vi har et stort ansvar for å ta vare på landet vårt, og menneskene og dyrene som bor her, og det kan vi bare gjøre ved å snu utviklingen. Å la være å bygge ned fjellene og havet vårt med vindmøller er et skritt i riktig retning. Det er tilskudd og subsidier som styrer mye av utviklingen, hva som lønner seg å bygge ut når. For få år siden var det "Texas" med utbygging av minikraftverk (vannkraft) med mange useriøse aktører. Det ligger mye rasert natur og mengder med søppel igjen etter dette. Nå er det vindkraft det satses på, og det samme vil skje nå - bare i ufattelig mye større målestokk. Ikke la det skje!

Stopp utbyggingen av vindkraft!