Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 409826

Dato: 01.10.2019

Hei!

Fikk dessverre ikke med meg at høringssvar fristen var allerede 1 oktober. Dette blir derfor kort.

Som utdannet samfunnsøkonom må jeg si det er helt utrulig at vi tillater utbygging av vindkraft i urørt norsk natur. Jeg har ikke gått konsekvensutredningen i detalj men verdien av vår urørte natur er i dagens og framtidens bilde verdt veldig mye. At vindkraft utbygging ikke bare ødelegger for lokal distriktr, naturen og miljø så gir det i gjengjeld ikke igjenværken stort utbytte eller ringvirkninger i nærmiljøet. Synes også det er viktig å sette lys på den økte konflikten mellom distrikt og by som dette nører under. Den urørte naturen blir ødelagt for alltid ved inngrepene som blir gjort for å lage vindkraft. Helt utrolig at dette faktisk blir gjort i Norge.

Vindkraftutbygging er en miljø quickfiks. Vi burde mye heller satset på havvind hvor vi kan bygge oss opp i verdenstoppen med den kunnskapen vi allerede har offshore. Havbindutbygging vil gi mye større ringvirkninger både med tanke på overføring fra olje sektor, arbeidsplasser, og ikke minst verdien av at vi kan satse nå på å bli verdensledende innen denne teknologien.