Forsiden

Høringssvar fra Robert Vågeskar

Dato: 18.09.2019

NEI til uforståelig vindturbinindustrirasering av urørt, verdifull og sårbar Norsk natur og fauna!

NEI til utsalg av Norske naturressurser, areal og kraftproduksjon til utenlandske profittdrevne og kyniske kapitalkrefter.

 • Allerede gitte konsesjoner, også de påbegynte, må stoppes umiddelbart!
 • Vindkraft i Norge er ikke forenelig med turisme basert på natur, dyreliv og kulturarv. Norge er et av verdens mest spektakulære reisemål – og dette er hovedsakelig på grunn av vår unike natur og vårt uberørte, ville og varierte landskap.
 • Vindkraft ødelegger natur. Det er ingen kraftkilder som er så arealkrevende Vindkraft ødelegger natur. Det er ingen kraftkilder som er så arealkrevende
 • Vindkraft gir folk helseplager. Den produserer pulserende støy over alle frekvenser, men den lavfrekvente infralyden er den verste. Dette er en langsomt virkende effekt, både det med helsen, og det med å forstå at dette er et problem.
 • Vindkraften tar fra de mange og gir til de få. Det er omvendt omfordeling, de mange fattige (les: vanlige) gir til de få rike (les: latterlig rike). Fellesskapet finansierer gjennom grønne sertifikater, eller turbinavgift, i tillegg til oppgradering av linjenettet og bygging av utenlandskabler. Alt dette kommer på nettleien. Vi finansierer også indirekte gjennom alle skattefordelene og avgiftsfritaket Vindkraften får.
 • Vindkraften ødelegger livene til folk. Det er sterke ord, men det er enda sterkere i virkeligheten, hvor det er sant. Folk er knyttet til naturen sin, har sterke minner fra turer til topper og øyeblikk ved vakre fjellvann. Nå blir det industrianlegg. Støyende, dominerende, blinkende, svingende. De bygger midt i hytteområder, og tar fra folk helgefreden. De bygger nær boligområder, og tar fra folk husfreden. Døgnet rundt. I 25 år. Minst. Ved siden av de følelsesmessige reaksjonene, som er sterke, tar de også økonomiske verdier. Hytter og boliger får redusert verdien med flere hundre tusen kroner. Det er grotesk.
 • Vindkraften gir svært lite, om noe, tilbake til samfunnet, verken lokalt eller nasjonalt. Det vil bli veldig tydelig hvor lite de gir sammenlignet med det de tar. For distriktene er det smuler og bagateller, litt i eiendomsskatt, kanskje litt i gaver på forhånd. Som regel akkurat nok til å lure kommunen til å si ja, og bli satt under forvaltning.
 • Vindkraft piner og dreper fredete fugler, moser insekter, ødelegger kulturminner og krenker det Norske folks rettigheter.
 • Vindkraften hjelper lite eller ingenting i kampen mot global opppvarming! Kraften som blir produsert er ren overskuddskraft, og blir eksportert rett til Europa. Dette er også sløseri, siden det krever energi å frakte energi, ennå er det sånn at fysikkens lover seirer over håp, tro og uvitenhet. Der går den i det europeiske kvotesystemet, der den er en så marginal del at man skal ta kraftig i for å tro at den har noen virkning.

 • Hvorfor har Norge støygrenser høyere enn andre land, og grenser som ikke er absolutte, og som ikke blir fulgt?
 • Hvorfor kan vindturbinene bygges så nær inntil bebyggelse og uten at utbygger må ta reelt hensyn til bolig og fritidseiendommer, når det i Europa ellers normalt er krav til 10x høyden på turbinen i avstand fra bebodd eiendom?
 • Hvorfor blir ikke naturen tillagt noen verdi, om den er urørt, uberørt eller hvordan den defineres, om den er myr, skog eller fjell?
 • Hvorfor teller ikke kulturminner lenger?
 • Hvorfor teller ikke freding av natur og naturreservater lenger?
 • Hvorfor tar man ikke hensyn til fredete fugler og rødlistearter?
 • Hvorfor regnes ikke CO2 utslipp fra anleggene i opparbeidelse og drenering av myrområder, produksjon, transport og montering av turbinmaster, turbinblad, generatorer, trafoer og kraftlinjer, og demontering, fjerning og destruksjon av turbinene inn i «miljøregnestykket»?
 • Hvem er det egentlig som er tilsynsmyndighet, og hvordan blir tilsynet fulgt opp?
 • Hvorfor blir alt sammen solgt til utlandet? Både kraften og anleggene?
 • Hvorfor stilles det ingen krav i konsesjonene til demontering, fjerning, tilbakestilling av natur og areal, og ikke minst resirkulering og destruksjon etter endt konsesjonsperiode?
 • Hvorfor stilles det ikke krav ifht. miljøpåvirkning i produksjonsperioden, det være seg oljelekkasjer, av-ising, vedlikehold ++

Om vi absolutt skal øke produksjon og tilgang på kraft så bør eksisterende foreldede og skattetilpassede vannkraftanlegg oppgraderes og moderniseres fremfor denne ekstremt lite forståelige vindkraftvoldtekten av landet vårt!

NEI til rasering av vår største verdi, naturen vår.