Forsiden

Høringssvar fra Frode Helland

Dato: 01.10.2019

Aure Kommune må bevares som vindkraftfri kommune. Kommunen er i en særstilling som en av midtnorges største hyttekommuner (1400 fritidsboliger) og den viktigste kommunen for "Fjordruta", en sammenhengende rute med selvbetjente hytter fra Kristiansund til Halsa med viktige ringvirkninger for turistnæring og detaljnæring i regionen.

Uansett hvor man velger å utrede vindmøller innen Aure kommune vil de bli svært eksponert mot viktige rekreasjonsområder ikke bare for kommunens innbyggere, men for trøndere, nordmøringer med fritidsbolig og turister fra innland og utland som vil få vesentlig reduserte naturopplevelser.

Fjellene i Aure minner om Lofoten der de går rett opp fra havnivå så utbygging vil bli vesentlig mer eksponert enn for eksempel heier i øde områder av indre deler av landet. Vel er det noe mindre vind her, men det er også vesentlig mindre kontroversielt å bygge ut slike områder. Norge har en helt unik kystlinje som må bevares uten slike inngrep.

Natur og næringsinteresser bør gå foran ønsket om å bygge ut vindkraft i Aure kommune. Resultatet i folkeavstemmingen må taes til følge. Nei til vindkraft i Aure kommune!