Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 501626

Dato: 02.10.2019

Ønsker ikke vindkraft på land i norge. Vi kan ikke redde europa alene. Vi har vannkraft som er mye bedre enn hva vindkraft på land noen gang blir. Ved å ødelegge storslåtte naturområder mwd vinmøller er helt på styr.