Forsiden

Høringssvar fra Grethe Haugøy

Dato: 01.10.2019

Vindkraftutbygging har store negative konsekvenser for naturen og oss mennesker. Det grønne skiftet skal ikke gå på bekostning av dyrbare naturressurser!