Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 492388

Dato: 26.04.2019

Dette er helt håreisende. Ødelegge Norsk natur for at private skal sitte med fortjenesten. Nei stopp !