Høringssvar fra Torbjørn Tangen

Dato: 30.09.2019

Jeg synes det er alt for store inngrep totalt sett i naturen. Jeg vil gjerne at barna mine skal vite at jeg protesterte mot vindmølleparkene.

Jeg er imot vindkraft på land.