Forsiden

Høringssvar fra Dag Sølve Børdal

Dato: 15.08.2019

Vindkraft er så ødeleggende for naturen og gir så lite og ustabil el.kraft at vi kan ikke akseptere "kostnadene" dette medfører norsk natur / fuglel /dyreliv og menneskets muligher for å bruke naturen til rekreasjon.

Mtp at det i tillegg KUN er regningssvarende for utbyggere og driftsselskapene hvis det gies subsidier og vi kan regne med en levetid på 12-15 år med den vindmølle teknologien som finnes idag. Jeg kan ikke se NOE positivt med vindmøller.

Vi har urørt natur, finnes ingenting mer verdifullt enn det.

Og spar meg for global oppvarming problematikken. Om vi stappet hele moder Norge full i Møller er vi ikke i nærheten av å redde verden Asia har snart 1000 kullkraftverk, hvert av dem forurenset mer enn Norge totalt, inklusiv oljebransjen vår Men noe få Nordmenns og Tyskeres økonomi redder vi kanskje?

Vindmøller i Norge og Kvinnherad? Nei Takk .