Forsiden

Høringssvar fra Nina Konst

Dato: 29.09.2019

Nei til vindkraft til uberørt natur. Vi står overfor ei Naturkrise, som er like stor som klimakrisen. Vindturbinene vil føre til massedrap av fugler, dyr og insekter. Vi må i mye større grad ta hensyn til natur og dyrearter i fremtiden, derfor må ingen ny industri ødelegge mer for artsmangfoldet.

Jeg mener man må se på andre løsninger som ikke er til skade for naturen. Man må også tørre å snakke om at forbruket vårt må betraktelig ned.

Mvh. Nina Konst