Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Berntzen

Dato: 01.10.2019

Jeg vet ikke hva dere tenker på. Først Acer så ødeleggelse av store landområder. Dette går ikke. Kommer til å bruke stemmeretten og stemme helt konsekvent på de som er i mot. Skal eet bygges noe som helst får det gjøres langt til havs. Virker som staten, Nve og politiske myndigheter totalt har mistet bakkekontakt og gangsyn. Turisme er og en viktig del av næringen i Norge. Hvem f...... vil se en haug vindmøller på de flotteste områdene i Norge. Nok er nok. Nei til ødeleggelse av mer Norsk Natur!!!