Forsiden

Høringssvar fra Morten & Karin Harsvik

Dato: 26.09.2019

Ad. utbygging av vindpark i Kvinnherad kommune (kommunenummer 1224)

I kraft av å være medeier i utmakssameiet i Valefjellet protesterer vi mot bygging av vindmøllepark i vårt område samt også utbygging i tilliggende områder.

Vi tror at utbygging av vindkraftresursen blir en viktig del av det nye "fornybarsamfunnet" og en viktig del av den framtidige energimiksen. Norge som nasjon bør imidlertid sette inn nødvendige resurser til utbygging av havvind. Der er vinden mer stabil, potensialet langt større og man slipper samtidig store irreversible inngrep i naturlandskapet på land.

Morten & Karin Harsvik