Høringssvar fra Marianne Log Harlem

Dato: 02.10.2019

Jeg er imot utbygging av vindmøller i sin helhet!

Grunnet:

For lite effektive.

Tar opp enorm plass og i tilleggområder som er urørt natur, for rekreasjon og dyreliv.

Forurensende i drift og trenger materialer som forurenser.

Påvirker mennesker og dyr negativt med lyd.

Jeg er sterkt i mot den fryktelige ødeleggelsen av natur og innvirken må dyreliv, spesielt kapping av fuglers vinger. Det er groteskt!

Friområder og urørt natur er dessuten, av miljø hensyn, noe av det viktigste å bevare.

Vindmøller er i mine øyne derfor fullstendig feil satsing.

Dette havner kun utbyggere og er ikke kostanads effektivt, men et skatte sluk av subsidier, som 70 % av befolkningen er imot!

Det er bedre å ruste opp vannkraft anlegg, ved å ha like skatteregler på all fornybar energi.

I tillegg snakkes det veldig lite om de uendelige ressursene som finnes under føttene våre, i geothermal varme kilde. Energibrønner til enkelt utbygging av industri, næring og bolig.

I større skala mulig å bore dypt nok til å ta vann ut i form av gass.. og produsere strøm.

Stopp ødeleggelsene nå!

mvh

Marianne LH