Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 351060

Dato: 01.10.2019

Historien kommer til å dømme dere for deres handlinger ovenfor dyreriket, naturen og overgrepene mot den fastboende befolkningen når det gjelder vindmøller.

Dere ignorerer fullstendig hva som er riktig og galt, og bryr dere kun om en ting: Penger. Profitt.

Dette er galskap satt i system av ignorante politikere.

Dette vil ALDRI bli riktig.

Ta til fornuft. Hør på argumentene mot utbyggingen. Stopp galskapen.