Forsiden

Høringssvar fra Kent Alexander Johansen

Dato: 01.10.2019

Jeg stiller meg negativt til en rasering av naturen for å få liv i en subsidiert næring uten utvikling av arbeidsplasser eller skatteinntekter. Det har ikke vært tenkt at det skulle bli slik, men slik har det likevel gått.

Alle konsesjoner må trekkes tilbake.

Vind og solenergi kan generere mye strøm, men ingen baselast å stole på. Det er dager uten sol, og uten vind. Vannkraft må utbygges for å sikre baselast til enhver tid.

Det finnes i grunn kun et alternativ til vannkraft for stabil strømproduksjon, og det er atomkraft.