Høringssvar fra Christer Løkken

Dato: 28.09.2019

Norge blir gjennomhullet, landet blir kjøpt opp og eid av utenlandske selskaper, bit for bit. Gammel skog, myrområder blir bygget ned like glatt som fjellpartier, ofte tett på nasjonalparker og landskapevernområder. Vindturbiner trumfer alt. Massiv forstyrrelse for mennesker, ville dyr, fugler og insekter.Massiv avskalling av mikroplast rett i naturen. Massive lekkasjer av oljer og skadelige vesker rett i landskapet ved skader. Ferdsel i området blir umulig store deler av året. Pga. relativ liten effekt av hver turbin, trengs mange master. Flere titalls tonn sement rett i bakken til hver sokkel. Tusenvis av mil med anleggsveier midt i urørt natur over hele landet. Utbyggingen skaper behov for nye overføringskabler til Europa. Kraftig strømøkning til norske husstander, for å få kompensert for grønne sertifikater. Med skattelettelser på norsk vannkraft og oppjustering av kraftanleggene hadde vi fått mer og helt stabil strøm enn den ustabile vindkraftutbyggingen vil gi tilsammen. For meg personlig så vil Gilja vindkraftverk medføre ferdselsforbud i områder jeg har brukt som rekreasjon i flere år. I tillegg vil det medføre økonomisk ruin da jeg eier hytte tett opptil utbygging. Denne hytta vil bli verdiløs og at det ikke medfører noen som helst kompensasjonsfølger for utbygger er for meg uforståelig. Det er den største miljø og-industriskandalen i moderne tid.