Høringssvar fra Renate Øvergård

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt i mot bygging av vindkraft på land, og jeg ønsker absolutt IKKE vindkraft i Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune. I følge rammeplanen er det planer om bygging i disse kommunene, og vi blir da omringet av disse vindturbinene. Det er et stort konfliktnivå allerede nå, så skrinlegg planene deres!