Forsiden

Høringssvar fra Gerd Hammerstad

Dato: 30.09.2019

Jeg er uenig i NVEs forslag til vindkraftverk av mange grunner, bl.a:

- Det er ikke klimavennlig å fjerne trær og grøntområder og legge områder under asfalt. Tvert i mot.

- Vindtutbiners soniske og subsoniske lyd er til skade for alt liv. Lyd må reduseres, ikke økes

- Norsk skog er svært effektiv mht CO2 rensing. Skog må ikke vike for vindturbiner.

- ikke bare ødelegger vindindustri menneskers livsvilkår, og vakker natur, men bidrar til å redusere antall fugler, insekter og annet liv.

- Utbyggingen innebærer store inngrep i fjellet, og områder som dekkes at vindturbiner og tilknytningsveier, kan aldri bli gjenopprettet.

-

-