Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337212

Dato: 01.10.2019

Nei til all utbygging av vindturbiner i Norge,Stopp raseringa av Frøya umidelbart.