Forsiden

Høringssvar fra Berit Johanne Kapelrud

Dato: 01.10.2019

Regjeringen må ta en helhetsvurdering av vindturbinanleggene i landet. Det kan ikke være slik at det blir anlegg over hele landet. Det må tas hensyn til folk, dur og natur.

Konsekvensene for menneskene, artsmangfoldet og naturen forøvrig må utredes og drøftes.

Nytte og skade må vurderes svært nøye opp mot hverandre. Vi og vår e etterkommere skal leve og trives på jorda. Naturen må vurderes som viktigere enn profitt. Andre land må også skape sine løsninger.

Alle muligehetet for kraftproduksjon må vurderes opp mot hverandre. Norge er godt egnet for produksjon av solenergi som ikke skaper så skadelige naturinngrepene. De gode og minst skadelige inngrep må prioriteres!

Regjeringen må ta inn over seg at folk sørget, er sinte, fortviler og vil bevare naturen best mulig. Det finnes allerede for mange ødelagte naturområder

mvh Berit Johanne Kapelrud

trondheim