Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 310237

Dato: 01.10.2019

Den nasjonale rammen for vindkraft er ikke god nok. Her har ikke NVE tatt hensyn til de store inngrepene i naturen og de konsekvenser dette vil har for dyreliv, fugleliv og turområder som folk ferdes i. Effekten av vindkraft er ikke stor nok til å endra klimaendringene så det vil ha liten hensikt globalt at vi i Norge skal gjøre store endringer i vår natur.