Forsiden

Høringssvar fra Stig Dæhli

Dato: 20.09.2019

Det er som kjent stor motstand mot landbasert vindkraftindustri i Norge. Dette er ikke uten grunn. I tillegg til at det er motstridende å ødelegge urørt natur for å «redde klimaet», har raseringen meget store menneskelige kostnader for de som bor i nærheten av områdene. Noen få grunneiere beriker seg på bekostning av befolkningen i kommunene. Lokalpolitikere lar seg forføre av multimilliardærfirmaer som har kun 1 agenda: Tjene mest mulig penger før det er for sent. For utbyggerne er klimaet og miljøet helt uinteressant. Lokalsamfunn splittes opp, nabokrangler, selvmord m.m. Og alt dette er helt unødvendig da vindturbiner på land heller ikke gavner klimaet. Dette dreier seg kun om penger. Stopp dette nå, og trekk tilbake allerede gitte konsesjoner da disse er fattet på mangelfulle utredninger.