Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 400826

Dato: 01.10.2019

Jeg protesterer på all vindkraft utbygging på land i Norge!