Forsiden

Høringssvar fra Martine Knudsen

Dato: 27.09.2019

FNs bærekraftmål må ligge til grunn for all arealbruk i Norge. Naturmangfoldet taper i kampen om å være klimaklok. Nå må vi være naturmangfoldkloke også!

Politikerne må tørre å ta beslutninger som gir begrensninger på folks strømforbruk, det er det vi må jobbe med, ikke ødelegge urørt natur og landskap.

Alle andre løsninger må vurderes grundig før man velger å bygge vindkraftverk. Vindkraftverk må legges i allerede opparbeidete områder og ikke bygge ned nye.

Norge og alle landets kommuner må ikke bare bli co2-nøytrale, men også arealnøytrale.

Anleggsveier, kraftledninger, trafoer og nye kaianlegg er underkommunisert i mediene. De totale arealinngrepene må belyses i større grad.

Mvh Martine Knudsen

Landskapsarkitekt bosatt i Asker, fritidsbolig i Flatanger