Forsiden

Høringssvar fra Heidi Farstad Kvalheim

Dato: 30.09.2019

Stopp rasering av kysten vår! Utenlandske utbyggere med ingen omsorg for våre nærområder med flora og fauna, samt for lokalbefolkinga. " Utkant " Norge er ikkje bare et sted en kan utnytte og utbytte og selge til høgstbydade.Vi har en unik kyst og uberørt natur med eit rikt dyreliv og skjelden og sårbare lyngheiar og våtmarksområder som ein i dei einare generasjonar har innsett verdien av å verne. Så kommer utenlandske utbyggera og pløyer opp og sprenger store områder på fjellplatåer og setter opp gigantiske vindturbiner på opp mot 250 meter.Havørnbestanden var i ferd med å ta seg opp og kva med sjøfulg ? Kor vart det blitt av alle reguleringar og vær varsam plakater for å beskytte og ta vare på natur og dyreliv ? Kvifor ikkje ruste opp allarede eksisterende vannværk, der det og medførte store inngrep i vestlandsnaturen. Kvifor ikkje tenke gjenbruk her og. Kva med mennesker som bur langs kysten vår som KUN snart har et gode - næmleg fred og ro. Skal dei no i tillegg til nedlagde sjukehus, post og lendsmannskontor, heller ikkje få leve i fred ? Eg håper og jobber for et massivt søksmål, der det vert lagt et personleg ansvar for øydeleggingane. Vi kan ikkje tillate at arvesølvet vårt vært øydelagt slik at ingenting vert att til kommande generasjonar. Dykk har ingen rett til å gje vekk noke de ikkje eig !