Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 366837

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker ikke vindkraft noen steder i vårt vakre land. Det ødelegger så store naturområder, fugl og dyreliv, viktige myrområder, lager skyggekast, iskast, forurenser med mikroplast, og lager en forferdelig støy for de som bor i nærheten for å nevne noe. De er heller ikke noe flotte å se på og ødelegger våre friluftsområder. Vindkraft er også veldig usosialt da noen få grunneiere og utbyggerene tjener mye penger, mens alle andre berørte skal tape opp mot 50 % eller mer på sine boliger uten noen kompensasjon. De skal også få ødelagt sin helse og bli fratatt sine frilufsområder i over 20 år. De skal også plages med disse ulempene i alle disse årene som er en ganske stor del av deres liv. Kanskje blir de nødt til å bo der i alle de årene fordi de ikke får solgt sine eiendommer og ikke har råd til å flytte. De blir fengslet i eget hjem. For hvem ønsker vel å bo i nærheten av denne grusomme industrien? Det er ikke slik vi ønsker å bo eller vil at våre barn skal oppleve naturen og vårt fantastiske land. Hvem vil flytte hjem til sine bydger fulle av støyende vindturbiner? Det vil bli kroken på døren for mange små bygder. Ingen vil bygge seg hus der. Stopp all denne galskapen nå før vi ødelegger hele landet. Også det som i dag er under planlegging og det som er påbegynt. Alle steder der de har fått disse grufulle turbinene må alle berørte parter få erstatning for sine eiendommer.