Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396334

Dato: 01.10.2019

Det er ikke Norge som skal redde hele verden med såkalt ren kraft. Vindkraft er langt fra ren ei heller bærekraftig. Det dør utallige insekter, som er viktige for pollinering som igjen er totalt nødvendig for dyrking av frukt og bær og sikkert mer. Det dør også utallige rødlistede fugler. Nå må galskapen fra politikerne stoppe!

Nei til vindkraft i Norge!

Vil Tyskland, eller andre nasjoner, ha strøm fra vindkraft får de rasere egen natur og ikke den norske!