Forsiden

Høringssvar fra Kai Bævre

Dato: 30.09.2019

Hvilke beregninger ligger bak dette forslaget?

hvor mye vil dette koste i forhold til en oppgradering av vannkraft verkene?

vil det bli tatt hensyn til lokal motstand og kunnskap?