Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Harald Andreassen

Dato: 24.09.2019

Regjeringen må slutte å selge norsk natur til utenlandske storkapitalister og ødelegge vår natur og fauna.

Vi er lei av politikere som kun ser sine egne interesser og ignorerer folkens vilje. Vi har valgt dere, så bør dere følge og respektere folkens vilje. Hvis ikke, da finnes det ingen demokrati i Norge.

«Under et dekke av å være med å utvikle grønn energi, men i realiteten styrt av EU, Aceravtalen, Grønne sertifikat og norske og utanlandske selskap blir nå landskap og natur frå nord til sør ødelagt for all framtid gjennom permanente og irreversible inngrep til stor skade for artsmangfald, dyre-, plante- og insektliv. Også for friluftsliv, folkehelse og trivsel er tilgang til vakker natur særs viktig. Rasering av natur vil og virke negativt for rekruttering til lokalt arbeidsliv og dessutan ofte medføre verditap på hus, hytter og eiendom.»«Under et dekke av å være med å utvikle grønn energi, men i realiteten styrt av EU, Aceravtalen, Grønne sertifikat og norske og utanlandske selskap blir nå landskap og natur frå nord til sør ødelagt for all framtid gjennom permanente og irreversible inngrep til stor skade for artsmangfald, dyre-, plante- og insektliv. Også for friluftsliv, folkehelse og trivsel er tilgang til vakker natur særs viktig. Rasering av natur vil og virke negativt for rekruttering til lokalt arbeidsliv og dessutan ofte medføre verditap på hus, hytter og eiendom.»

Dette er er voldtekt av norsk natur og overgrep mot mennesker og dyr som lever i disse områdene. Livskvalitet reduseres med fraflytting som følger. Kan staten virkelig godta at noen få utbyggere skal tjene seg rike på noe som ikke er lønnsomt. At vi seller vår stabile vannkraft til Europa ligger til grunn her. Vindmøller fører bare til mer eksport. Folk begynner å skjønne hva som skjer. Ettertiden vil dømme hardt!

Nei til vindindustri i norsk natur!

Det er ingen skam å snu!!


Med Hilsen Bjørn Harald Andreassen