Forsiden

Høringssvar fra Arve Breidal

Dato: 24.09.2019

«Under et dekke av å være med å utvikle grønn energi, men i realiteten styrt av EU, Aceravtalen, Grønne sertifikat og norske og utanlandske selskap blir nå landskap og natur frå nord til sør ødelagt for all framtid gjennom permanente og irreversible inngrep til stor skade for artsmangfald, dyre-, plante- og insektliv. Også for friluftsliv, folkehelse og trivsel er tilgang til vakker natur særs viktig. Rasering av natur vil og virke negativt for rekruttering til lokalt arbeidsliv og dessutan ofte medføre verditap på hus, hytter og eiendom.»«Under et dekke av å være med å utvikle grønn energi, men i realiteten styrt av EU, Aceravtalen, Grønne sertifikat og norske og utanlandske selskap blir nå landskap og natur frå nord til sør ødelagt for all framtid gjennom permanente og irreversible inngrep til stor skade for artsmangfald, dyre-, plante- og insektliv. Også for friluftsliv, folkehelse og trivsel er tilgang til vakker natur særs viktig. Rasering av natur vil og virke negativt for rekruttering til lokalt arbeidsliv og dessutan ofte medføre verditap på hus, hytter og eiendom.»

Stopp utbygging av vindmøller!

Dette er er voldtekt av norsk natur og overgrep mot mennesker og dyr som lever i disse områdene. Livskvalitet reduseres med fraflytting som følger. Kan staten virkelig godta at noen få utbyggere skal tjene seg rike på noe som ikke er lønnsomt. At vi seller vår stabile vannkraft til Europa ligger til grunn her. Vindmøller fører bare til mer eksport. Folk begynner å skjønne hva som skjer. Ettertiden vil dømme hardt!

Det er ingen skam å snu!!