Forsiden

Høringssvar fra Dani Karlsen

Dato: 01.10.2019

Jeg stiller meg sterkt negativ til de felt som her er foreslått. Dette på bakgrunnen av vindkraftfelt medfører ugjennkallelig inngripen i natur, medfører både visuell og audiell støy samt at det representerer en utpreget fare for først og fremst fugleliv, men også mot pattedyr og mennesker. Sistnevnte spesielt i forhold til is som kan falle dra installasjonene. Vindkraft er ikke etter mitt syn forenlig med unik natur og dyreliv i Norges begrensede geografiske utstrekning. Jeg mener og at dette kan medføre tapte inntekter for små samfunn i forhold til turisme.