Forsiden

Høringssvar fra Marius Træet

Dato: 30.09.2019

Vil med dette vise min motstand mot ødeleggelsen av vår natur.

Nei til vindkraft. Nei til profittering av vår felles arv. Nei til nedbygging av natur som ikke kan bygges opp igjen. Nei til avgjørelser som ikke kan rettes opp. Nei til overkjøring av individer, samfunn og fellesskap. Nei til raske løsninger.

Vi er et samfunn drevet av ekspansjon og forbruk. Dette vil ikke endres ved å rasere de naturområdene vi har i dag. Vi må tenke større og annerledes. Vi må tenke fornuftig og langsiktig.

Vi trenger politikere som tar vanskelige valg for å endre dette. For å endre sløseri og overforbruk.

Dette er ikke et vanskelig valg. Natur er ikke noe vi kan produsere. Natur er noe vi må beskytte. Vindkraft er sløseri av natur for kortsiktig gevinst. Vindkraft er ikke bærekraftig løsning.