Forsiden

Høringssvar fra Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum

Dato: 29.09.2019

Høringssvar til NVE's forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Gjelder for område 2.

Fra Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum ved leder Grethe Karin Madsen. 29.09.2019.

På vegne av foreningen Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum sender jeg herved vår innsigelse mot NVE's planer om nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Vi er imot vindkraft i det hele tatt men dette svaret gjelder for område 2.

Vi protesterer for område 2 der utbyggingen på Engerfjellet (på grensa til Eidsvoll og Gullverket) vil ha en tydelig synlig og hørbar negativ innvirkning på utemuseet på Brøstadgruva i Gullverket. Det vil forringe området betraktelig. Avstanden fra utemuseet er kun få meter i luftlinje.

I tillegg ødelegger vindkraftområdet friluftsområdet som er felles for både Eidsvoll og Nord-Odal både sommer og vinter. De flott skitraseene går rett gjennom turbinområdet. Det samme er sommerstier, bærområder, områder for sau og ammekyr. Testmasten er synlig over store deler av Gullverket og rydding av traseer til ledningsnettet er som store sår gjennom Gullverket. Området på Engerfjellet (også kalt Høglia) ser ikke særlig pent ut og vil bli mye verre om dette ikke stansen.

I tilleg kommer all forsøpling, forurensning og miljørasering.

Vi ber om at NVE tar dette til etterretning.