Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218913

Dato: 30.09.2019

Før vi ødelegger Norsk natur, flora og fauna ønsker jeg at politikerne svarer på hvorfor vi skal si ja til vindkraft i Norge.

Trenger vi vindkraft? Produserer vi ikke nok energi til å dekke Norges behov??

Hvorfor skal vi godta at fugler og dyr blir drept av vindmøller som vi strengt tatt ikke trenger?

Skal vi ikke kunne bruke naturen om vinteren fordi vi vil tjene penger på eksport av strøm? Is-blokker som kastes fra en 200m høy vindmølle vil bli en ny risiko for dyr, fugler og mennesker. Kjemikalier som brukes til avising likeså.

Hvorfor skal vi godta at norsk natur og fauna blir ødelagt for å tjene penger på eksport til Europa? Vindmøller er et grønt og mer miljøvennlig alternativ enn for eksempel kull, men når det ikke er et behov i Norge er det uhørt at dere vil ofre vår natur og fremtid.