Høringssvar fra Anja Elin Wiklund

Dato: 01.10.2019

Høringssvar til NVEs nasjonale ramme for vindkraft. Tysvær Vindmøllepark. Nei, vi ønsker ikke vindkraft. Å måtte bo i mitt kjære barndomshjem vil aldri bli det samme med panoramautsikt til Gudbransfjellet, der havørner blir byttet ut med vindtturbiner. Ettermiddagssol og solnedgang vil måtte slåss mot skyggekast. Nattehimmelen forstyrres med blinkende lys pga flysikkerheten. Naturen og dyrelivet rundt vil måtte ofre for mye. Stillheten vil bli brutt og støyen vil bli dominerende. Fjellturer i nærområdet som vil bli preget for alltid er blant annet Hest og Lammanuten. Dette er bare starten på hva jeg tenker og vet om vindkraft. Dette er mitt hjemsted. Når jeg har fri, så tar jeg ofte turen til Utsira! Min mann er født og oppvokst på Utsira. Så «heldige» er mine barn, for samtidig som Tysvær vindmøllepark planlegges det også ett nytt og større vindkraftanlegg på Utsira. Norges minste kommune, en «grønn» øy som må ofre sjelen sin for å kunne finansiere en ny strømkabel. Tror ikke de vil trenge mer strøm, da dette vil virke mot sin hensikt. Vindturbiner finnes ikke vakre, de gir ingen helsegevinst og de påvirker negativt naturen rundt de. Dette er trist, mine barn skulle arve to utrolig fine eiendommer på hver sin kant av Haugalandet. Nå vil de ikke være mye verd lenger målt etter mine verdier. Etter en feilslått energipolitikk kan dere være grunnen til at vi ikke har tillit til lokaldemokratiet i Tysvær, og være grunnen til at Utsira er så desperate i sitt positive syn på vindkraft. Jeg tror at all fornuft er borte under kommunestyremøtene, de gjør bare det de kan for å bestå som en egen kommune. Det vil si at de må ofre øya for penger. Som friluftsmenneske ser jeg ingen verdi i tilbringe tiden min på en grønn øy med støy, lysforurensning og grusveier så langt øyet kan se. Utsira vil tape på dette. Dette er bare noen av mine argumenter som blir presentert, hva som angår meg nærmest og personlig. Jeg vil også vise til argumentene mot vindkraft som organisasjonene La naturen leve, Motvind og DNT viser til. Jeg støtter motstandsarbeidet og håper på at vinden snur i vår favør nasjonalt. Anja Elin Wiklund. Liarvågvegen 163. 5560 Nedstrand.