Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 460411

Dato: 01.10.2019

Vedr. VINDINDUSTRI :

- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor de står og hvor de skal skrotes.

FOR HELSEN - STRESSDEMPENDE SYKDOMSFOREBYGGENDE Opplevelsen av uberørt natur, roen og rekreasjonen i den, er viktigere enn noen gang. Helsemessig av stor betydning i en stresset tilværelse for både barn, unge og voksne.

- NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

- INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og

Vi får aldri naturen tilbake!

STØRSTEDELEN AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur

- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene.

- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år?

- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft.

TURISTDESTINASJONEN NORGE - uberørt natur er et varemerke. Å fremstå rent, storslått, gjør vårt land annerledes og interessant i stadig større grad. Behold dette, forurens ikke inntrykket med ødelagt natur og fremmedelementer som vindturbiner. Vindturbinene raserer store områder.