Høringssvar fra Fredheim hus og hytter

Dato: 30.09.2019

Nei til meir vindkraft i Sunnhordland

Vi driv med hytteutleie i all hovudsak til utenlandske turistar som vil nytte den vakre naturen i Sunnhordland. Vindkraftutbygging tiltrekker seg ingen turistar, men derimot støter dei fra oss.

Vindkraftutbygging handlar ikkje om å redde miljø, men er i hovudsak ei rasering av urørt natur. Midtfjellet vindpark er ein skamplett på misforstått miljøsatsing