Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 350141

Dato: 01.10.2019

Jeg sier NEI til vindmøller/vindkraft i Norge både på land og sjø.