Høringssvar fra Tor Inge Aarskog

Dato: 01.10.2019

Er imot landbasert vindmøller som ødelegger den flotte naturen vi har. Plasser heller disse til havs, langt nok bort fra kystlinjen då det ikke er et ønskelig skue langs vår flotte kystlinje. Slike brutale inngrep i et sårbart naturmangfold med havørner og flotte sjøfugler bør ikke komme i nærheten av kysten i Møre og Romsdal.

Skodje 01.10.19