Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 960940

Dato: 22.09.2019

Vindkraft på land er meningsløs miljøsatsing.

Med den lave virkningsgraden, forurensningen ved produksjon, frakt, forvitring og destruksjon, støyforurensing, samt rasering av naturen og dyremangfoldet, vil det totale miljøavtrykket komme langt på minussiden.

Bruk heller penger og energi på å modernisere, utvide og utnytte vannkraften. Vannet kan brukes flere ganger og mer effektivt uten å rasere naturen. Reduser skatter og avgifter slik at dette kan bli bærekraftig, til glede for fremtidige generasjoner.