Forsiden

Høringssvar fra Synnøve Møll Rygg

Dato: 08.08.2019

STOPP vindkraft i norsk natur.

Vi trenger de naturområde vi har. Bevaring av fugle- og dyreliv er viktig!

Dette må stanses! Helt!

La oss heller oppgradere eksisterende vannkraftverk.