Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144448

Dato: 06.05.2019

Det er groteskt det som skjer med utbygging av vindmøller her til lands - og i andre land.

Her i Norge har myndighetene lagt stor fokus på vår flotte natur som vi må verne om. Det har de gjort i årtier. Vi har fått mange restriksjoner iforhold til hva vi kan gjøre og hva vi må gjøre. Det føles som et hån og et svik det som skjer nå. I ly av grønn energi skjer det mye som ødlegger naturen,dyreliv, fugleliv og menneskers liv.

Det er med vantro, forskrekkelse, med tårer og sinne jeg følger med på hva som skjer. Jeg skjønner ikke at dette kan forsvares.

Med ny teknologi som stadig blir bedre og alle de eletriske gjenstandene som krever mindre strøm virker det som et svært fornuftig valg å velge bort vindturbiner til lands og til havs. Forferdelige svære greier som forurenser mye under produksjon,frakt, ødeleggelser og reparasjoner.

Jeg er for solcellepanel på alle offentlige bygg, oppmuntring til alle som har mulighet. Det blir mindre forurensning, bruker ikke så mye energi på å produseres eller fraktes. Sol er det ikke hver dag, men det er ikke nok vind til vindturbinene hver dag heller.