Høringssvar fra Didrik Loen Ommundsen

Dato: 30.09.2019

Når et av FNs viktigste råd for å bekjempe klimakrisen er å la uberørt natur stå, skal vi i Norge gjøre det motsatte. Det for å investere i en industri som krever tung subsidiering og minimal okonomisk- og miljøgevinst for nasjonens innbyggere. Faunaen, da spesielt truet fugl, må lide for at noen få utenlandske mennesker skal bli rike. Det er en skam.