Forsiden

Høringssvar fra Janne Seim

Dato: 29.09.2019

Eg kan ikkje sjå nokon gode argument for å byggja ut landbasert vindkraft, verken i Kvinnherad eller andre stader i landet når vi har så mange andre betre alternativ. På bakgrunn av det krev eg at Kvinnherad vert tatt ut av Nasjonal Ramme for Vindkraft.