Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 964306

Dato: 02.05.2019

Hei. Vindkraft er ikke nødvendig for å opprettholde kraftforsyningen til Norges befolkning.

Det er naturødeleggende, lite effektive, støyende og drepende for dyre/fugle/insektslivet. Planlagt utbygging vil gi 5 mill T redusert Co2 utslipp og liten og ingen betydning for klima. Det er pengemakta som presser. Noen av "baronene" har i andre sammenhenger bidratt til å ødelagge regnskog i både Brasil og Indonesia (ref art i RanaBlad) For Norges del, som alle instanser og folkevalgte først skal ta vare på og tenke på er ikke dette nødvendig tiltak. det vil produseres en dråpe i havet av energi som andre land forbruker så her er det bare å høre på befolkningen ang. dette. norge er en del av verden ja, men så liten at å tro at det vi gjør eller ikke har stor betyning er en illusjon. Nei til vindkraft hvor naturen ødelegges. og det bestemmer lokalbefolkningen.