Høringssvar fra Paul Magnus Lundø

Dato: 01.10.2019

Jeg stiller meg imot utbygging av landbaserte vindturbiner av hensyn til 3 punkter.

1. Det er et grovt overgrep på Norges estetiske verdier.

2. Det er hån mot miljøvern og dyremangfold.

3. Effekten i forhold til klimamålene er for dårlig i forhold til prisen som betales ved ødeleggelsene.